Goedkeuring cooperatie ‘NoordseVeld op Rozen U.A. als derde partij en verstrekken lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor project ‘NoordseVeld op Rozen’

Energiecooperatie Noordseveld (ECN) is voor de gemeente Noordenveld een belangrijke lokale partner in de energietransitie waarvoor onze gemeente gesteld staat. ECN wil hiervoor onder meer collectieve zonnedaken inzetten. De realisatie van collectieve zonnedaken draagt bij aan de verduurzaming van onze gemeente en onze klimaatdoelstellingen uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Dit project vervult hierdoor een publieke […]

SDG doel “Armoede” op de kaart in Noordenveld

Samen met andere fracties in de Noordenveldse gemeenteraad heeft GroenLinks een motie ingediend die het college opdraagt brede steun te verlenen op gebied van bestrijding van kinderarmoede. De volledige tekst van de motie hieronder, mede ingediend door de fracties van Christen Unie, CDA, Lijst groen Noordenveld, D66 en Gemeentebelangen. De motie is aangenomen. De tekst […]