Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

Groeidocument thema-avonden

Groeidocument thema-avonden GroenLinks en PvdA Noordenveld

Gehouden:

5 november 2020: Nieuwbouw Roden (SDG 9)

26 november 2020: Energietransitie (SDG 7)

16 februari 2021: Schuldenaanpak (SDG 1 en 10)

Gepland tot aan GR-verkiezingen in maart 2022 op de laatste dinsdag van iedere maand:

  • 30 maart 2021: Diversiteit en inclusie (SDG 5, 10 en 11)
  • 27 april 2021: Biodiversiteit, landbouw en natuurbeleid (SDG 6, 12, 14 en 15) 
  • 25 mei 2021: Sociale participatie (verenigingsleven, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, ontmoetingsplekken, voorzieningen en evenementen) (SDG 3 en 11)
  • 29 juni 2021: Natuur- en milieueducatie (SDG 4 en 12)
  • 28 september 2021: Mantelzorg en informele zorg (SDG 3)
  • 26 oktober 2021: Klimaatadaptatie (SDG 13)
  • 30 november 2021: Opgroeien in armoede (SDG 1 en 10)
  • 25 januari 2022: Leefbaarheid in kleine kernen (Omgevingswet) (SDG 11 en 3)
  • 22 februari 2022: Arbeid (en energie) in Noordenveld (SDG 8 en 9)?
  • Eventueel invoegen: Energie: RES, warmtetransitie

Alle thema’s koppelen we aan Sustainable Development Goals (SDG’s).