Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

Platform Global Goals

Gemeente Noordenveld is een Global Goals gemeente en omarmt de  17 duurzame ontwikkelingsdoelen. De Global Goals moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Verschillende projecten en activiteiten in de gemeente Noordenveld leveren hier een bijdrage aan. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen, moeten we op elkaar kunnen rekenen. Iedereen heeft een verbinding in handen om de wereld in 2030 duurzamer, eerlijker en mooier te maken.

Middels dit platform willen wij de 17 Global Goals in gemeente Noordenveld presenteren. Wat doen we, wat zijn de plannen en wat is er al gebeurd.

WAT ZIJN DE GLOBAL GOALS EIGENLIJK?

In 2015 stemden wereldleiders in met 17 Global Goals (officieel bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s). Met deze doelen kunnen wij tegen 2030 een betere wereld creëren door armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken. Geleid door de doelen, is het nu aan ons allemaal, gemeenten, regeringen, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.


De 17 Global Goals klik hier