Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

SDG-thema-avond 

Naar een groene opvoeding van alle kinderen in Noordenveld

Hoe inspireren we kinderen om zorg te dragen voor hun natuurlijke leefomgeving? In een groene gemeente als Noordenveld is veel natuur voor hen om te ontdekken, om in te spelen en van te leren. Op school krijgen kinderen natuur- en milieueducatie, en ook in hun vrije tijd kunnen zij deelnemen aan natuuractiviteiten. Maar niet alle kinderen krijgen van hun leerkrachten, ouders en andere opvoeders evenveel gelegenheid om zich over de schoonheid en geheimen van de natuur te verwonderen. Wat kan de gemeente Noordenveld doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen een groene opvoeding krijgen?

Op dinsdagavond 28 september organiseren de afdelingen van PvdA en GroenLinks Noordenveld daarom een thema-avond over natuur en milieueducatie in de gemeente Noordenveld. Het doel van deze avond is om dit vraagstuk gezamenlijk te verkennen en het debat hierover te voeden met kennis en inzicht in de lokale mogelijkheden. Dit alles tegen de achtergrond van de 17 Sustainable Development Goals.

We starten de thema-avond met een inspiratiemoment om ons op te warmen. Naast korte presentaties van betrokken deskundigen zal er een forumdiscussie plaatsvinden tussen uiteenlopende betrokkenen, onder meer vanuit de scholen, IVN Natuureducatie en de gemeente. Deelnemers kunnen daarbij vragen stellen en deelnemen aan de discussie. Spreekt dit thema jou aan, meld je hier dan voor aan door een e-mail te sturen aan dirkwillempostma@gmail.com. Je hoeft geen lid te zijn van de PvdA of GroenLinks. De bijeenkomst zal plaatsvinden in MFC De Brinkhof aan de Brink 1 in Norg.

About Author


Admin