Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

SDG-thema-avond

Samenwerken aan naoberschap, het kan weer!

Noordenveld kent een rijke voedingsbodem voor samenwerking aan noaberschap vanuit verenigingen, vrijwilligersorganisaties, buurt- en dorpshuizen. Maar al bijna anderhalf lang worden deze activiteiten sterk beperkt door de corona-pandemie en -maatregelen. Sommige verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben hun activiteiten met de nodige aanpassingen zoveel mogelijk voortgezet, anderen liggen nu al bijna anderhalf jaar stil. Grote verschillen dus, maar wat zij met elkaar delen zijn zorgen over de toekomst. Wanneer koren binnenkort weer mogen zingen, wanneer buurt- en dorpshuizen weer activiteiten kunnen organiseren, wanneer de sportcompetities weer ingepland worden, komen actieve leden en vrijwilligers dan weer in beweging? Of hebben zij hun leven inmiddels anders ingericht? En wat is er voor nodig om een terugkeer voor kwetsbare en oudere inwoners zo laagdrempelig mogelijk te maken?

Op dinsdagavond 25 mei organiseren de afdelingen van PvdA en GroenLinks Noordenveld een online thema-avond over de uitdagingen waar verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Noordenveld voor staan wanneer er straks weer meer kan en mag. Het doel van deze avond is om dit vraagstuk gezamenlijk te verkennen en het politieke debat hierover te voeden met kennis en inzicht in lokale vraagstukken. Dit alles tegen de achtergrond van Sustainable Development Goal 3 en 11, gericht op het welzijn van inwoners en duurzame gemeenschappen.

We starten de thema-avond met een quiz om ons kennis over het verenigingsleven en vrijwilligerswerk in Noordenveld op te frissen. Naast korte presentaties van enkele betrokken deskundigen zal er een forumdiscussie plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van uiteenlopende verneigingen en vrijwilligersorganisaties. Deelnemers kunnen daarbij vragen stellen en deelnemen aan de discussie. 

Spreekt dit thema jou aan, meld je hier dan voor aan door een e-mail te sturen aan dirkwillempostma@gmail.com. Je hoeft geen lid te zijn van de PvdA of GroenLinks. Geïnteresseerden die nog niet eerder aan een online bijeenkomst hebben deelgenomen kunnen hierbij ondersteuning krijgen.

About Author


Admin