Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

Finalisten hét Duurzaamste Drentse Bedrijf van 2020

De finalisten van 2020 zijn bekend! Uit meer dan dertig aanmeldingen selecteerde de jury drie bedrijven die kans maken om Hét Duurzaamste Drentse Bedrijf van 2020 te worden.

De finalisten zijn:

  • Natuurboerderij Eytemaheert in Roderwolde
  • CuRe Polyester Rejuvenation in Emmen
  • Resato International in Assen

Zij maken kans om 5000 euro te winnen als investering in een duurzame innovatie van de onderneming.

Natuurboerderij Eytemaheert in Roderwolde

Eytemaheert is als kleinschalige zoogveehouderij begonnen in 2015 en in korte tijd uitgegroeid tot onderzoeksboerderij van de Wageningen Universiteit om onderzoek te doen naar de natuurinclusieve kringlooplandbouw, met de grasgevoerde Groninger Blaarkop koe. Zeer duurzaam te houden en de koeien leveren, na een goed en dierwaardig leven, vlees van topkwaliteit. Zij hebben een brede visie, hebben sinds de start van de boerderij (in 2015) zich ingezet voor het behoud van de zeldzame runderrassen, voor het optimaliseren van natuurbeheer, voor het herstel van biodiversiteit en voor het informeren van collega’s en consumenten over het hoe en waarom van duurzame landbouw en voedselproductie.

Eytemaheert beheert daarnaast natuurgebieden (o.a. De Onlanden), grotendeels door te maaien. Het gewas hiervan werd voorheen als afval beschouwd en als zodanig afgevoerd. Eytemaheert beschouwd dit gewas niet als afval, maar weet het weer om te zetten tot hoogwaardige meststof. Dit doen wij door er Bokashi van te maken, op een innovatieve wijze, namelijk door het gewas direct tijdens het maaiproces op te persen met de benodigde micro-organismen en te verpakken. Ze werken hierin ook samen met verschillende stakeholders, van natuurorganisaties en onderzoeksinstituten tot overheid. Kennis vergaren, delen en waar nodig beleidsaanpassingen faciliteren, zijn belangrijke doelen van het bedrijf. Voorlopers in de transitie naar een duurzame kringlooplandbouw. Een rol waar zij trots op zijn.

Meer informatie: https://eytemaheert.nl/

CuRe Polyester Rejuvenation in Emmen

Het bedrijf Cumapol  heeft met verschillende partners gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe recyclingtechniek voor polyester. De CuRe-techniek maakt het mogelijk elk type gebruikt polyester te behandelen, de kleur te verwijderen en er uiteindelijk granulaat van te maken die net zo goed is als nieuw materiaal. Het doel van de nieuwe techniek is gebruikte polyesters zo te recyclen dat ze geschikt zijn voor veeleisende toepassingen, zoals tapijten, textiel en voedselverpakkingen. Bovendien hoopt men met deze nieuwe techniek een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldwijde probleem van plasticafval.

Het CuRe proces heeft betrekking op het ontwikkelen van een continue Polyester recycling proces. Hiertoe wordt de ingezamelde PET gesorteerd, gereinigd en vervolgens chemisch afgebroken naar de oorspronkelijke grondstoffen. In deze fase vindt verdere zuivering plaats om toevoegingen in de oorspronkelijke PET te verwijderen. Na dit proces wordt het verkregen materiaal weer omgezet naar een zuivere PET.

Omdat in het gehele proces tussentijds niet gekoeld wordt zal de vereiste energie input ook gunstig zijn. Het bovenstaande proces wordt op dit moment op locatie op pilotschaal opgebouwd en beproefd en moet model staan voor een productie installatie van 25 kT/jaar. De doelstelling is een duurzaam proces te ontwikkelen om gebruikte plastics verantwoord te recyclen en her te gebruiken.

Meer informatie: https://curetechnology.com/

Resato International in Assen

Resato is een Nederlandse leverancier van slimme hogedruk oplossingen met als doel de productiviteit van haar klanten wereldwijd te verhogen. Ze ontwikkelen en produceren waterstraalsnijsystemen, waterstof vulstations en testsystemen voor een groenere toekomst, maar ook componenten en systemen voor testen, injectie en controlling die opereren tot 14,000 bar, met als missie om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze te overtreffen.

Duurzaamheid is er een groot thema en is gericht op 3 grote pijlers: Duurzame oplossingen voor een groene toekomst, duurzaam wagenpark, duurzaam gebouw.

– Duurzame oplossingen voor een groene toekomst:

Resato heeft een oplossing bedacht om het kip-ei dilemma van waterstof te doorbreken. Het bedrijf heeft een transitiemodel vulstation ontwikkeld om bedrijven met wagenparken te stimuleren voor waterstof te kiezen. Zij zien in waterstof in ieder geval een ideale oplossing om een schonere wereld te creëren!

– Duurzaam wagenpark:

Ons wagenpark bestaat voor het overgrote deel uit elektrische auto’s en enkele waterstofauto’s. Onze werknemers met een bedrijfsauto rijden dus duurzaam rond.

– Duurzaam gebouw:

In 2016 zijn wij verhuisd naar ons hoofdkantoor in Assen. Bij de opbouw/verhuizing zijn direct duurzame oplossingen meegenomen. Zo wordt er nog geen kuub gas verstookt in het pand en zijn er voldoende elektrische laadpalen beschikbaar op onze parkeerplaats voor het duurzame wagenpark.

Meer informatie: https://www.resato.com/nl

About Author


Admin