Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

Noordenveldse energie voor deel gemeentelijke gebouwen

De gemeentewerf in Roden, De Brinkhof in Norg, de voormalig gemeentewerven in Peize en Norg en de sporthallen van Peize en Veenhuizen worden per 1 januari 2021 voorzien van groene stroom. Deze groene stroom wordt opgewekt door het zonnepark HALO in Langelo via de Energiecoöperatie NoordseVeld.

Om lokale energieprojecten te ondersteunen kiest Noordenveld deels voor energie van de Energiecoöperatie NoordseVeld (onderdeel van Energie VanOns).

Wethouder Kirsten Ipema: „De gemeente Noordenveld koopt zoveel mogelijk lokaal in. Dat dit nu ook geldt voor energie is een belangrijke stap. Het is fijn om de samenwerking met energiecoöperatie NoordseVeld op deze manier verder vorm te geven.”

Elektriciteit van Nederlandse zon en wind

Een deel van de gemeentelijke gebouwen wekt zelf stroom op. De overige stroom die nodig is voor de straatverlichting, markten, 23 gemeentelijke gebouwen en de rioolgemalen, komt uit het stroomnet. Jaarlijks verbruikt Noordenveld zo’n 2,5 miljoen KwH aan elektriciteit van dat stroomnet. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 900 huishoudens.

Noordenveld kiest ook in 2021 voor stroom uit Nederlandse zon en windenergie via De Vrije Energie Producent (DVEP). Deze energie is hernieuwbaar en daardoor duurzamer dan elektriciteit opgewekt uit bijvoorbeeld kolencentrales.

Percelenregeling maakt lokale inkoop mogelijk

Vanuit de Europese Unie is afgesproken dat gemeenten bij grote bedragen alle Europese bedrijven de mogelijkheid te geven om de dienst of product te kunnen leveren. Om kleinere lokale partijen een kans te geven is een deel van de opdracht via de zogeheten percelenregeling gegaan. Door deze inkoopwijze wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om lokaal elektriciteit in te kopen.

About Author


Admin