Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

Raad van Kinderen succesvol afgesloten in Noordenveld

3 juli 2020

Biodiversiteit geldt als uitgangspunt bij het ontwikkelen van groenbeleid voor de gemeente Noordenveld. Dat is de uitkomst van de motie die de afgelopen raadsvergadering werd aangenomen. Deze motie werd ingediend op advies van de Raad van Kinderen. Leerlingen van groep 8 van OBS De Poolster uit Nieuw-Roden onderzochten manieren om de biodiversiteit in Noordenveld te versterken.

“Ga praten met iedereen om ze te overtuigen dat geld niet belangrijker is dan natuur. Als meer mensen het ermee eens zijn is het belangrijker en dan wordt het uiteindelijk uitgevoerd”, aldus Aaron (11 jaar).

Wethouder Kirsten Ipema is blij met dit concrete resultaat. “Het was heel leuk om te zien hoe betrokken de kinderen hebben meegedacht over biodiversiteit. En dan is het helemaal mooi om de Raad van Kinderen af te sluiten met een concreet en toepasbaar resultaat. De kinderen hebben goede ideeën aan ons meegegeven. Zoals een wedstrijd voor de meest ‘groene’ tuin en samenwerking met winkels voor bijvoorbeeld een duurzame spaaractie (een zakje bloemzaad bij de boodschappen). We willen graag met dat soort acties aan de slag, omdat het belangrijk is dat onze inwoners zich bezig houden met biodiversiteit. Dus niet alleen de gemeente maar iedereen.”

Dit jaar werkten de gemeente Noordenveld en Missing Chapter samen om kinderen een stem te geven in de besluitvorming van de gemeente. Er werd een Raad van Kinderen gevormd door 32 kinderen uit groep 8 van OBS De Poolster uit Nieuw-Roden. Net als een Raad van Commissarissen buigt een Raad van Kinderen zich over strategische vraagstukken. Deze Raad boog zich over het vraagstuk ‘Biodiversiteit: hoe kunnen we inwoners stimuleren om meer te doen om de biodiversiteit te versterken?’

Met deze vraag maakt de gemeente impact op de volgende doelen van de SDG’s:

De raad van kinderen is een initiatief van Anita van der Noord(Politiek Netwerk Drenthe) i.s.m. Henriëtte Johannes (griffiemedewerker), Johan van Egten(vrijwilliger), Nettie Feenstra(directeur SBO ’t Hoge Holt), Suzanne Dekker(beleidsmedewerker groen, natuur en landschap), Henckel(boswachter)en Bert van der Pol(IVN)

Alle activiteiten rondom de Raad van kinderen in Noordenveld zijn mogelijk gemaakt door financiële steun van Politiek Netwerk Drenthe

#Label

About Author


Admin