Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

Goedkeuring cooperatie ‘NoordseVeld op Rozen U.A. als derde partij en verstrekken lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor project ‘NoordseVeld op Rozen’

Energiecooperatie Noordseveld (ECN) is voor de gemeente Noordenveld een belangrijke lokale partner in de energietransitie waarvoor onze gemeente gesteld staat. ECN wil hiervoor onder meer collectieve zonnedaken inzetten. De realisatie van collectieve zonnedaken draagt bij aan de verduurzaming van onze gemeente en onze klimaatdoelstellingen uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Dit project vervult hierdoor een publieke taak en dient het publieke belang.

5.2-RB-Goedkeuring-cooperatie-NoordseVeld-op-Rozen

About Author


Admin